Skip to main content

22
UPLOADS


Media Type
22
audio
Year
22
(No Date)
Topics & Subjects
22
Straalen
9
Mol
4
Klok
1
Karens
1
Molendijk
1
Smits
1
Steenblok
More right-solid
Collection
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio
eye 297
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Hebreeën 11 vers 13 - Een vreemdeling op aarde
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - 2 Timótheus 1 vers 9-10 - De bemoediging van Paulus aan Timótheus 1. Een soevereine roeping tot de Zaligheid. 2. Door God uit vrije genade van eeuwigheid. 3. In Christus die de dood overwonnen heeft en het Leven is. Uitgesproke
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 468
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Genesis 45 vers 26-28 - De onderhoudende Jozef
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 525
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Zondag 4
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 512
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Filémon vers 17-18 - De brief voor Filémon 1. De aanleiding voor deze brief. 2. De voorbede in deze brief. 3. De heilzame vrucht door deze brief.
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 511
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Zondag 2
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Mattheüs 17 vers 8 - Op de berg der verheerlijking met Christus 1. Wat zij daar zagen. 2. Wat zij daar hoorden. 3. De stem van Christus: Vreest niet. Uitgesproken te Vlaardingen (22-03-1984)
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 532
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Amos 8 vers 1-2 - De Godspraken tot Amos 1. Wat hij zag. 2. Wat het betekende. Oogstzondag Uitgesproken te Bruinisse
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 505
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Zondag 1
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Job 23 vers 6-9 - Jobs vurig verlangen naar de gemeenschap met God 1. Ondanks de grote moeilijkheden en krachtig geloof. 2. Een wonderlijke openbaring. 3. Een innerlijk getuigenis in de strijd.
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Numeri 35 vers 13 - De vrijstad als het type van Christus 1. De vlucht naar de vrijstad. 2. Het recht gesproken in de poort van de vrijstad. 3. Het wachten op de dood des Hogepriesters in de vrijstad.
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Lukas 13 vers 24-25 - Het onderwijs van Christus omtrent de Zaligheid 1. De Enige toegang voor een wettige strijder. 2. De Enige toegang in de vreugde des HEEREN.
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 483
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Psalm 91 vers 1 - De veiligste Schuilplaats 1. Door Wie die Schuilplaats geschonken is. 2. Voor wie die Schuilplaats geschonken is. 3. Waartoe die Schuilplaats geschonken is.
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Genesis 49 vers 29-33 - Jakobs totale overgave op zijn sterfbed
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Hoséa 2 vers 20-22 - De Goddelijke trouw voor een trouweloos volk 1. De soevereine leiding. 2. De soevereine verhoring. 3. De soevereine herstelling. Dankdagpredikatie Uitgesproken te Barneveld (1989)
Topic: Straalen
Std. A. van Straalen - Numeri 27 vers 1 - Toen naderde de dochteren van Zeláfead 1. Een ootmoedige vraag. 2. Een genadig antwoord. Uitgesproken te Barneveld (09-08-1976)
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 489
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - 2 Samuël 9 vers 7-8 - De weldadigheden van David 1. Aan wie bewezen. 2. Waarom bewezen. 3. Waartoe bewezen. Uitgesproken te Vlaardingen (01-12-1988)
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 106
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Lukas 15 vers 4-6 - Het verloren schaap 1. Het zoeken naar het verlorene. 2. Het vinden van het verlorene. 3. De blijdschap met het verlorene.
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 559
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Ruth 3 vers 9 - De gang van Ruth naar de dorstvloer 1. De gang naar Boaz. 2. De ontmoeting met Boaz. 3. Vertroosting door Boaz. Uitgesproken te Barneveld (28-08-1977)
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Lukas 12 vers 32 - Het onderwijs van Christus aan Zijn discipelen
Topic: Straalen
Community Audio
audio
eye 75
favorite 0
comment 0
Ds. A. van Straalen - Handelingen 4 vers 12 - De enige Naam 1. Een gegeven Naam 2. Een noodzakelijke Naam 3. Een ongenoegzame Naam Uitgesproken te Dordrecht
Topic: Straalen
Ds. A. van Straalen - Lukas 24 vers 45 - De opgestane Levensvorst in Zijn verklaring aan Zijn dicipelen 1. De aanleiding daartoe. 2. Het onderwijs daaruit ontvangen. 3. De bevestiging van Zijn opstanding. Paaspredikatie
Topic: Straalen